Dzień Ziemi w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie – 24 kwietnia 2019 r.

Tylko jeden raz
„Chcą żyć, jak i ty żyjesz,
wszystkie na świecie zwierzęta –
i mrówki, i żaby, i żmije,
i pszczoła wiecznie zajęta.
I paź królowej – motyl,
niech fruwa tęczowo złoty,
niech ślimak środkiem dróżki
pełznie, wystawia różki…
Przypatrz się z bliska dżdżownicy,
biedronce, jak kropki liczy,
jaskółce, jak gniazdo kleci,
jak pająk rozsnuwa sieci.
Niech skacze pasikonik,
niech świerszczyk w trawie dzwoni…
Dla nich kwitnie łąka, dla nich rośnie las,
Jak i ty – żyją tylko jeden raz.”
Mieczysława Buczkówna

Tworzenie warunków […], stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego […] jest jednym z zadań przedszkola. Jego realizacja związana jest z podejmowaniem działań w ramach określonych obszarów rozwoju dziecka. Wyrobienie umiejętności dostrzegania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej odnosi się
do emocjonalnego obszaru rozwoju dziecka i jest jednocześnie elementem edukacji ekologicznej, której zamierzeniem jest ukształtowanie u  wychowanków świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego, szacunku dla różnych form życia, właściwych postaw wobec przyrody i jej ochrony. Okazją do promowania działań proekologicznych i dotyczących ochrony przyrody jest udział w akcjach „Sprzątanie Świata” czy „Dzień Ziemi”, który obchodzony był 22 kwietnia. Wydarzenie związane z obchodami Dnia Ziemi, w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca”, miało miejsce 24 kwietnia 2019 roku. W sali widowiskowej przedszkola spotkały się dzieci z wszystkich grup przedszkolnych, które powitano piosenką w wykonaniu Majki Jeżowskiej „Moja planeta”.Dzień Ziemi to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Przyroda jest nieodłącznym elementem naszego codziennego życia, więc dbanie o nią jest naszym obowiązkiem. Program i tematykę kolejnych obchodów polskiego Dnia Ziemi kształtują ważne i bieżące tematy dotyczące ekologii i środowiska. Każdego roku Dniu Ziemi towarzyszy inne hasło przewodnie. Hasło tegorocznej edycji to: „Chrońmy nasze gatunki”.
Ogromnym darem naszej planety są miliony gatunków, które znamy i podziwiamy. Wiele wciąż nie zostało jeszcze odkrytych. Ale wiele zagrożonych jest wyginięciem. I niestety bezpośrednio jest to związane z przyczynami, które wynikają z działalności człowieka. W nawiązaniu do hasła, elementem spotkania była prezentacja przedstawiająca wybrane zagrożone gatunki zwierząt, wiersz pt. „Tylko jeden raz”, który zaprezentowały dzieci
z grupy II – „Duszki” oraz zabawa ruchowo-naśladowcza „Zwierzęta”, która poprzedziła zadanie polegające na ułożeniu puzzli – „Zagrożone gatunki”, mające na celu utrwalenie nazw zwierząt zagrożonych wyginięciem. Kolejnym punktem spotkania było wspólne zaśpiewanie piosenki „Mądry liść”, do której dzieci z grupy III – „Gumisie” przedstawiły układ ruchowy. Elementem podsumowującym była prezentacja „Zdrowa i (to) bezpieczna Ziemia dla każdego pokolenia” oraz przedstawienie Kodeksu Małego Ekologa i związanego z nim ślubowania. Działania praktyczne polegające na sadzeniu drzewek i krzewów ozdobnych przekazanych przez p. Andrzeja Szlawskiego – za co bardzo dziękujemy – były dopełnieniem obchodów Dnia Ziemi w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie.
Bogactwo i różnorodność zjawisk przyrodniczych oraz akcji promujących działalność proekologiczną są niewyczerpanym źródłem informacji. Dla dziecka w wieku przedszkolnym stanowią obiekt zainteresowania, aktywizują umysł i zachęcają do działania. Kształtowanie świadomości ekologicznej należy rozpoczynać jak najwcześniej, ponieważ tylko wtedy edukacja przyrodnicza będzie efektywna i przyniesie rezultaty w postaci właściwego rozwoju i kształtowania prawidłowych zachowań wobec przyrody.

Opracowały: Katarzyna Kołakowska, Agata Lelo, Bożena Zajączkowska