Informacja o zawieszeniu strajku

Drodzy rodzice !!!
Informuję, że z dniem 23.04.2019 r. strajk w przedszkolu został zawieszony.
Zajęcia w poszczególnych grupach odbywają się według planu.

Z poważaniem
Renata Klimowicz
dyrektor przedszkola