„XII Turniej Zdrowia i Bezpieczeństwa Przedszkolaków” … oraz „Wiedzy o Wielkich Polakach” w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. Działania edukacyjne wspomagające ten rozwój ukierunkowane są na organizowanie zajęć kierowanych oraz wykorzystywanie sytuacji niekierowanych i wszystkich doświadczeń własnych dzieci oraz płynących z organizacji pracy przedszkola. Jednym z zadań przedszkola jest tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do […], dbania o zdrowie, […] i bezpieczeństwo,…. Treści zajęć edukacyjnych organizowanych w przedszkolu, w których zawarte są aspekty dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa wzbogacane są poprzez współpracę z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym oraz poprzez organizowanie imprez stałych, będących narzędziem kształtowania wizerunku placówki i wzbogacania jakości działań edukacyjnych. Dnia 16 kwietnia 2019 roku, w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca”, odbył się „XII Turniej Zdrowia i Bezpieczeństwa Przedszkolaków”, który uświetniła obecność przedstawicieli współpracujących z przedszkolem instytucji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie reprezentowała pani Małgorzata Sych i pani Monika Emescheimer, Państwową Straż Pożarną w Kamieniu Pomorskim – pan Robert Janiszewski, przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim były: mł. asp. Anna Kempa oraz st. asp. Joanna Tomczak, Miejską Bibliotekę Publiczną w Dziwnowie reprezentowała starszy bibliotekarz – pani Iwona Bzdyra, przedstawicielem Brzegowej Stacji Poszukiwania i Ratownictwa w Dziwnowie był pan Dominik Hołdyński. Wśród osób reprezentujących Radę Rodziców były: pani Monika Strzałkowska, pani Natalia Kluza i pani Renata Markowska. Zaproszeni goście wraz z dyrektor Renatą Klimowicz czuwali nad prawidłowym przebiegiem turnieju, który przygotowały i prowadziły nauczycielki: Bożena Zajączkowska, Agata Lelo i Katarzyna Kołakowska.
Turniej, o czym poinformowała dyrektor Renata Klimowicz, przebiegał w oparciu o treści zawarte w programach i projektach zewnętrznych realizowanych w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca”:
 Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”;
 Przedszkolny Program Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zjadamy”
 „Fonolandia” – Projekt Edukacyjny dla Przedszkoli i Szkół „Jak skutecznie
i bezpiecznie korzystać z mediów cyfrowych?”
Jednocześnie, w roku szkolnym 2018/2019, realizowany jest projekt edukacyjny „Cztery pory roku z Wielkimi Polakami”. Dlatego Turniej Zdrowia i Bezpieczeństwa Przedszkolaków wzbogacono zadaniami dotyczącymi wiedzy o wielkich Polakach.
W nawiązaniu do w/w projektu, poszczególne grupy prezentowały się następująco: „Smerfy” – kolorowi – jako muzycy, „Duszki” – biali – naukowcy , Gumisie – biało-granatowi – jako autorytety i Tygrysy – czerwoni – jako władcy i królowie. Ponadto przedstawiono prezentację multimedialną pt. „Wielcy Polacy”, która poprzedziła przeprowadzenie konkurencji z wykorzystaniem zadań w postaci: quizów, historyjek obrazkowych, zagadek słownych, zagadek dotykowych, zagadek obrazkowych, puzzli „Nasi przyjaciele”, „Wielcy Polacy”, „Środowisko przyrodnicze”, „Banknotowe puzzle”, zabaw dydaktycznych polegających na dopasowaniu obrazków oraz obrazków do kolorowania. Zadania były przeznaczone dla dzieci oraz obecnych rodziców. Wykonanie jednego z zadań dla członków jury – „Napisz/narysuj receptę na zdrowie” było podsumowaniem zrealizowanych podczas turnieju treści.
Elementem spotkania była również zabawa muzyczno-ruchowa „Telefony”.
Wręczenie dyplomów oraz nagród ufundowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Dziwnowie poszczególnym grupom za udział w turnieju poprzedziło ogłoszenie przez dyrektor Renatę Klimowicz wyników Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Wielcy Polacy” zorganizowanego w ramach projektu edukacyjnego „Cztery pory roku z Wielkimi Polakami” oraz wręczenie nagród laureatom konkursu. Wspólne zdjęcia były miłym akcentem kończącym „XII Turniej Zdrowia i Bezpieczeństwa Przedszkolaków” oraz „Wiedzy o Wielkich Polakach”.

Opracowały: Katarzyna Kołakowska, Bożena Zajączkowska, Agata Lelo