Aneks do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Wielcy Polacy”

W związku z zaistniałą sytuacją w Oświacie, Organizator Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Wielcy Polacy” postanawia zakwalifikować większą ilość prac plastycznych niż stanowi Regulamin.
Termin nadsyłania prac zostaje wydłużony do dnia 12.04.2019 r. (piątek).
Za zaistniałe zmiany w regulaminie przepraszamy i zapraszamy do udziału w konkursie.

Organizator Konkursu