Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie

„Jedynie dziecko świadome swoich praw zrozumie,
że inni też mają prawa”

„20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku na wniosek Rzecznika Praw Dziecka.
Jego coroczne obchody przypominają o szczególnej roli Polski – inicjatora uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, na świecie nazywanej Ojczyzną Praw Dziecka – w tworzeniu światowego systemu ochrony praw najmłodszych. To dzień, w którym głośniej niż zwykle mówimy o prawach dziecka, przypominając, że są one niezbywalne i należy je zawsze respektować.” W Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie ważność tego dnia podkreśliło spotkanie dzieci z wszystkich grup przedszkolnych z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziwnowie: p. Anną Sadowską i p. Justyną Hołdyńską. Udziałem dzieci były rozmowy kierowane z wykorzystaniem pozycji z literatury dziecięcej
i ilustracji nawiązujących do tematu oraz zabawy integracyjne przygotowane przez prowadzące, nawiązujące również do przypadającego 21 listopada Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Dopełnieniem była prezentacja wierszy: „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego, „Prawa i obowiązki” Iwony Fabiszewskiej oraz „Prawa dziecka” Małgorzaty Strzałkowskiej.
Okazją do refleksji na temat tego, że prawa dziecka nie zawsze są przestrzegane, był film edukacyjny pt. „Neema”, który powstał w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ulicy w Zambii…”.
Miłym akcentem kończącym spotkanie było wręczenie upominków przygotowanych przez pracowników ośrodka.
Celem zorganizowanych zajęć było uświadamianie dzieciom ich praw oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania przez inne dzieci i dorosłych, zapoznanie z dokumentem określającym prawa dziecka, dowiadywanie się o stojącym na straży praw dziecka Rzeczniku Praw Dziecka oraz uporządkowanie wiedzy na temat posiadania przez dzieci i dorosłych nie tylko praw, ale i obowiązków oraz konfrontowanie tego, co dzieci lubią, z tym, co im wolno. Współdziałanie z różnymi instytucjami, będącymi źródłem istotnych wartości, jest okazją do tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka oraz rozwój jego kompetencji społecznych.
Dziękujemy Ośrodkowi Pomocy Społecznej za podejmowanie inicjatyw wspierających działania wychowawczo-dydaktyczne w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca”.

Opracowały: Katarzyna Kołakowska, Bożena Zajączkowska