„Biblioteka pełna wiedzy” – „Gumisie” w bibliotece

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Edukacja czytelnicza jest stałym elementem działań wychowawczo-dydaktycznych realizowanych w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie. Partnerem przedszkola wspierającym rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Elżbiety Zakrzewskiej w Dziwnowie. Podstawową formą realizacji zadania jest rozbudzanie zainteresowań ukierunkowanych na obcowanie z książkami, co odbywa się poprzez udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez pracowników biblioteki i korzystanie z księgozbioru bibliotecznego.
Dnia 22 marca 2018 roku grupa III – „Gumisie” z wychowawczynią Katarzyną Kołakowską przy współpracy Elżbiety Pankowskiej – w ramach realizacji kręgu tematycznego „Świat w książkach zapisany”, uczestniczyła w spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej, które poprowadziła starszy bibliotekarz Wiesława Płaczkowska i bibliotekarz Urszula Pietrzak.
Celem zajęć edukacyjnych, przeprowadzonych w oparciu o temat „Biblioteka pełna wiedzy” było wzbogacenie wiedzy na temat zasad funkcjonowania biblioteki i pracy bibliotekarza. Wprowadzeniem do rozmowy podczas pobytu w dziale dziecięcym, był wiersz pt. „Bibliotekarz”, zawarty w książce „Zawody, czyli kim możesz zostać” Agnieszki Nożyńskiej. Uzupełnieniem treści wiersza opisującego czynności, które w swej pracy wykonuje bibliotekarz, była informacja dodatkowa w książce, odnosząca się do pytania „Kto to jest bibliotekarz?”. Elementem zajęć było zapoznanie z kartami katalogowymi wypożyczalni, kartami książek, układem książek na półkach oraz ze sposobem wyszukiwania wybranych tytułów.
W czytelni, pobyt w której poprzedziła krótka informacja o dziale dla dorosłych, ciekawostką była pokaz katalogowania książek za pomocą katalogu on-line.
Elementem kolejnego zajęcia, poprzedzonego występem wokalno-tanecznym do piosenki pt. „Nie śpijcie, kiedy wiosna”, była prezentacja wybranych książek połączona z krótkim streszczeniem. Działania ukierunkowane były na pracę w zespołach. Zabawa muzyczno-ruchowa pt. „Książeczki na półeczki” nawiązała do treści książki pt. „Bałagan w bibliotece” Sławy Snihur.
Dopełnieniem spotkania była rozmowa kierowana dotycząca konieczności szanowania książek i związane z tym zadanie polegające na wycięciu przygotowanych na kartkach zakładek do książek.
Miłym akcentem kończącym spotkanie było wspólne zdjęcie.

Opracowała: Katarzyna Kołakowska

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”372″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”140″ thumbnail_height=”95″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”60″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show as slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]