„Duszki” i „Gumisie” z wizytą w Muzeum Narodowym w Szczecinie

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. Do działań edukacyjnych wspomagających ten rozwój zalicza się również te odnoszące się do przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Zadaniem przedszkola jest współdziałanie z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami będącymi źródłem istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. Na rozwój tożsamości ma wpływ wiele aspektów, w tym – poznawanie otoczenia przyrodniczego i społeczno-kulturowego, które powinno opierać się na bezpośrednich doświadczeniach i przeżyciach, ponieważ gwarantuje to prawidłowości poznania i możliwości wyrabiania właściwego stosunku do otaczającej rzeczywistości. Ważne jest, aby poznawanie miało charakter konkretny i przebiegało w bezpośrednim zetknięciu
z przedmiotami, faktami czy zjawiskami.
Jedną z form pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu, umożliwiającą dzieciom bezpośrednie poznanie i doświadczanie są wycieczki.
Wycieczki wpływają na kształtowanie właściwych postaw dziecka zarówno wobec przyrody jak i wytworów działalności człowieka oraz sztuki.
Dnia 8 marca 2018 roku, dzieci z grupy II – „Duszki” i III – „Gumisie” z Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie z nauczycielkami: Agatą Lelo i Katarzyną Kołakowską oraz Magdaleną Podolską i Anitą Chudy wraz z chętnymi rodzicami były uczestnikami wycieczki do Muzeum Narodowego w Szczecinie. Lekcje muzealne zorganizowane w muzeum były formą zajęć muzealnych, podczas których, zamiast
tradycyjnego oprowadzania, zaprezentowano uczestnikom najciekawsze ekspozycje i eksponaty znajdujące się aktualnie w muzeum.
Dzieci z grupy II – „Duszki” były uczestnikami lekcji muzealnej pt. „Tropiciel muzealny”. Na wstępie, prowadząca zajęcia, p. Krystyna Milewska zaprezentowała i omówiła wybrane jednostki pływające – od tych najstarszych, jak dłubanka, przez drewniane łodzie i żaglowce. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się do czego służyły statki oraz w jaki sposób marynarze ustalali kierunek na pełnym morzu. Kolejnym elementem spotkania było „Miasto Nauki”, interaktywna wystawa, będąca przykładem nowoczesnej komunikacji naukowej, która jest wyjątkową formą zapoznania widza z podstawowymi prawami przyrody. Ciekawość oglądających wzbudził wielki kran oraz możliwość przeglądania się w lustrze, które fałszowało rzeczywisty obraz. Atrakcją okazał się „wirujący domek”, który zwraca uwagę na potęgę umysłu oraz działania, których nie można w pełni kontrolować. Prezentacja wystawy przedstawiająca obyczaje i kulturę życia ludzi sprzed dwustu lat, na którą składały się obrazy, ryciny, meble, porcelana, szkło, złotnictwo, ubiory, akcesoria mody, zabawki i bibeloty poprzedziła krótką wizytę „W afrykańskiej wiosce”, interesująco zaaranżowanej wystawie przybliżającej realia życia w odmiennej kulturze, w której dzieci obejrzały wystawę przedstawiającą kolekcję masek, rzeźb i innych wytworów afrykańskiej kultury.
Dzieci z grupy III – „Gumisie” uczestniczyły w lekcji muzealnej pt. „Spotkanie z Afryką”. Przewodnikiem podróży przez Afrykę Zachodnią była prowadząca zajęcia p. Dorota Baumgarten-Szczyrska.
Wstępem do podróży były ogólne informacje dotyczące Afryki – miejsca gdzie leży, jej wielkości i mieszkańców tego kontynentu.
Uczestnicy spotkania poznali niezwykły lud, jakim są Dogonowie oraz historię ich „kosmicznej podróży”. Prezentacja pojazdu, którym dotarli na Ziemię poprzedziła informacje na temat zasad budowania i organizacji wiosek ulokowanych na masywach i rumowiskach czyli tzw. kamienistych zboczach. Wizyta w wiosce miała na celu poznanie różnych aspektów codziennego życia rolniczego ludu Dogonów, na które składały się: praca, obowiązki, obrzędy i wierzenia, sposoby spędzania wolnego czasu, przygotowywanie posiłków i stroje. Uczestnicy zajęć zobaczyli, jak wyglądają afrykańskie domy, poznali sposoby ich budowy i materiały, z których są tworzone. Dowiedzieli się o typowych dla tej części kontynentu uprawach i hodowlach.
Elementem spotkania był również pobyt na afrykańskim targowisku i poznanie specyfiki tego miejsca mającego związek z zasadami zachowania i asortymentem sprzedawanych towarów.
Atrakcją podróży była obecność w krainie magicznych przedmiotów – masek, posągów i fetyszy. Szczególne zainteresowanie wzbudziły piękne dogońskie maski i informacje dotyczące okoliczności ich zakładania.
Emocje wśród uczestników spotkania wzbudziły wybrane przez prowadzącą opowieści afrykańskich bębnów, na które składają się bajki afrykańskie m.in. o zwierzętach, czarodziejach i niecodziennych przygodach zwykłych ludzi.
Elementem zajęć była również prezentacja wybranych afrykańskich lalek teatralnych. Zwieńczeniem podróży były zagadki słowne, które uczestnicy spotkania rozwiązywali „pod afrykańskim baobabem” – drzewem zajmującym szczególne miejsce w tradycji, w wierze i kulturze mieszkańców Afryki.
Celem tak organizowanych działań edukacyjnych jest wdrażanie do świadomego odbioru dziedzictwa kulturowego oraz rozwijanie umiejętności dzielenia się spostrzeżeniami, wrażeniami i emocjami odczuwanymi pod wpływem nabywania wiedzy podczas oglądania ekspozycji i eksponatów muzealnych.

Opracowały: Katarzyna Kołakowska i Agata Lelo

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”368″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”140″ thumbnail_height=”95″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”60″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show as slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”369″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”140″ thumbnail_height=”95″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”60″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show as slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]