„Nasze zwierzęta” – grupa III – „Gumisie”

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń.
Do działań edukacyjnych wspomagających ten rozwój zalicza się również te odnoszące się do kontaktów dziecka ze światem zwierząt. Tworzenie warunków stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka jest jednym z zadań przedszkola. Jego realizacja związana jest z podejmowaniem działań w ramach określonych obszarów rozwoju dziecka. Wyrobienie umiejętności dostrzegania zdolności odczuwania przez zwierzęta i przejawianie w stosunku do nich życzliwości i troski odnosi się do emocjonalnego obszaru rozwoju dziecka. Stałym elementem podejmowanych działań edukacyjnych w przedszkolu jest ukształtowanie u wychowanków świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego i szacunku dla różnych form życia.
Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o wybranych zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska, w którym żyją, wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności respektowania ich praw, zapoznanie z potrzebami zwierząt
i sposobami opieki nad nimi, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za warunki życia posiadanych zwierząt to aspekty odnoszące się do działań wychowawczo-dydaktycznych, podjętych w dniach 12-16 lutego, w ramach realizacji bloku tematycznego „Nasze zwierzęta” w grupie III „Gumisie”.
Poznawanie otoczenia przyrodniczego powinno opierać się na bezpośrednich doświadczeniach i przeżyciach, gdyż tylko to gwarantuje prawidłowości poznania i możliwości wyrabiania właściwego stosunku do przyrody i zwierząt, które są jej częścią. Ważne jest to, aby poznawanie miało charakter konkretny i przebiegało w bezpośrednim zetknięciu z przedmiotami, faktami czy zjawiskami.
Dnia 12 lutego 2018 roku w sali widowiskowej Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” odbyło się spotkanie z behawiorystką panią Eweliną Pietrzak-Giec – inspektorem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i wolontariuszką przytuliska dla zwierząt w Budnie oraz towarzyszącą jej panią Agatą Kiziuk – prezesem Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Goleniowie. Pogadanka pt. „Psia lekcja”, która odbyła się w towarzystwie podopiecznych pani Eweliny – suczki Korby i psa Pago była urozmaiceniem i wzbogaceniem działań edukacyjnych dotyczących kształtowania empatycznej i odpowiedzialnej postawy wobec zwierząt. Głównym celem spotkania było propagowanie bezpiecznych zachowań dzieci wobec psów. Atrakcją była część skłaniająca uczestników do działań praktycznych odnoszących się do przyjmowania bezpiecznej postawy w sytuacji ataku psa. Spotkanie promowało również ideę adopcji zwierząt przebywających
w schronisku. Miłym akcentem był uśmiech gości wywołany ogromnym zaangażowaniem rodziców i dzieci z grupy III – „Gumisie” w zorganizowanie zbiórki darów na potrzeby zwierząt. Jedną z form pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu, umożliwiającą dzieciom bezpośrednie poznanie i doświadczanie są również wycieczki.
Dnia 13 lutego 2018 roku dzieci z grupy III – „Gumisie” pod kierunkiem Katarzyny Kołakowskiej i Agaty Lelo przy współpracy Anity Chudy były uczestnikami wycieczki do Przychodni Weterynaryjnej AnimalVet w Nowogardzie. Celem wyjazdu było wzbogacenie wiedzy na temat ludzi, których praca związana jest ze zwierzętami. Elementem spotkania, które poprowadziła lekarz weterynarii – pani Katarzyna Światłowska, była prezentacja poszczególnych pomieszczeń znajdujących się w przychodni i sprzętu wykorzystywanego w codziennej pracy lekarza weterynarii. Dopełnieniem były zajęcia pokazowe z maskotką – żyrafą Melmanem. Działania praktyczne w połączeniu z rozmową ukierunkowane były na wzbogacenie wiedzy odnoszącej się do zabiegów leczniczych i profilaktycznych wobec zwierząt oraz na kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie zwierząt i komfort ich życia. Dziękujemy Zespołowi Przychodni Weterynaryjnej AnimalVet w Nowogardzie: lekarzom weterynarii – pani Magdalenie Smól i pani Katarzynie Światłowskiej oraz pani Jagodzie Szaryk za urozmaicenie działań edukacyjnych realizowanych w przedszkolu w Dziwnowie.
Okazją do kolejnego spotkania, które odbyło się 16 lutego 2018 roku był obchodzony 17 lutego Światowy Dzień Kota. Prelekcję na temat kotów i zaspokajania ich życiowych potrzeb,
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej pt. „Koci świat” poprowadziła wolontariuszka Dominika Kołakowska – absolwentka Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie. Zainteresowanie wzbudziły informacje dotyczące kociej komunikacji, niepowtarzalnego wzoru linii na kocich nosach, które tworzą unikalny wzór tak samo jak linie papilarne na opuszkach palców człowieka, kocich wąsów nazywanych wibrysami oraz ras kotów i przypisanych do nich charakterystycznych cech. Ciekawostką było zdjęcie języka kota w zbliżeniu. Celem spotkania, podczas którego zaprezentował się podopieczny prowadzącej – kot Majki, było wzbudzanie empatycznego stosunku do zwierząt, świadomość praw zwierząt i konieczności ich respektowania oraz prezentowanie właściwych zachowań w stosunku do przyniesionego zwierzęcia z umiejętnością rozumienia, że może to być dla niego sytuacja stresująca. Kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt i całego świata przyrody jest stałym elementem działalności wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu. Korzystanie z wiedzy
i doświadczenia osób reprezentujących poszczególne instytucje jest źródłem dodatkowych i istotnych wartości, wpływających na jakość działań edukacyjnych i ich efektów.

Opracowała: Katarzyna Kołakowska

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”359″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”140″ thumbnail_height=”95″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”60″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show as slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″][ngg_images source=”galleries” container_ids=”362″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”140″ thumbnail_height=”95″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”60″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show as slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″][ngg_images source=”galleries” container_ids=”360″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”140″ thumbnail_height=”95″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”60″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show as slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″][ngg_images source=”galleries” container_ids=”362″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”140″ thumbnail_height=”95″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”60″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show as slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″][ngg_images source=”galleries” container_ids=”366″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”140″ thumbnail_height=”95″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”60″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show as slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]